Vår specialitet är en egenutvecklad och helt unik produkt på den svenska marknaden som vi kallar för ”Min Vårdvilja”, vilket kortfattat är ett för vårdpersonal (-med flera) med avsikt att det ska vara juridiskt bindande  – dokument eller ”Vårdtestamente”, där du i förväg själv har dikterat villkoren och alla dina önskningar om hur du vid eventuell sjukdom eller olycka ska bli vårdad och behandlad.

Dessa uppgifter ska finnas inlagda i din vårdcentrals och alla dina vårdgivares datasystem och vara tillgängliga den dagen som behovet eventuellt uppstår.

Att i förväg skriva ner hur du vill ha det om du blir sjuk, underlättar både för den behandlande läkaren och övrig vårdpersonal, samt även för dina anhöriga.

Detta kan vara särskilt viktigt i de fall där sjukdomen begränsar förmågan att kommunicera…

Som exempelvis vid neurologisk sjukdom, psykisk sjukdom eller annat tillstånd där patienten inte själv kan uttrycka sin vilja.

MIN VÅRDVILJA är ett vårdtestamente för den som vill uttrycka sin vilja angående sin eventuellt kommande vård och omsorg. Dokumentet tillhandahålls som TVÅ originaldokument med vardera åtta sidor.

Dessa båda dokument ska fyllas i och bevittnas på exakt samma sätt.

Ett av dokumenten är avsett för kopiering och vidimering.

Detta dokument ska kopieras i önskat antal exemplar och vidimeras av någon betrodd person, som genom sin namnteckning bekräftar att kopian ser exakt likadan ut som originalet.

De vidimerade kopiorna och ett följebrev ska för säkerhets skull skickas rekommenderat till den vårdcentral där vårdtagaren är listad, samt till andra aktuella vårdgivare, som till exempel specialistkliniker eller vårdboende.

När din vårdvilja infogats i dina patientjournaler underlättar denna för den behandlande läkaren som då på ett enkelt sätt får snabb tillgång till dina uppgifter.

“Min Vårdvilja” är ett juridiskt dokument som vården måste ta hänsyn till.

Dokumentet har samma form som ett arvstestamente och ger dig ett juridiskt stöd för att säkra den goda vård som du enligt svensk lag har rätt till.

Dokumentet ger dessutom information och vägledning till dina vårdgivare.

Om en vårdsökande inte har fått den goda vård och omsorg han eller hon enligt svensk lag har rätt till, kan denne behöva hävda sin rätt genom att lagföra sin vårdgivare.

I ”Min Vårdvilja” kan du med egna ord utformade i testamentsform enkelt förklara hur DU vill ha det OM du I framtiden skulle bli så sjuk att du då inte själv kan berätta hur du vill ha det gällande DIN vård och omsorg.

”Min Vårdvilja” levereras som en komplett ”paketlösning”, där följande ingår:

“Min Vårdvilja” består av TVÅ originaldokument att fylla i och underteckna på exakt samma sätt.

1.) Detta ”Vårdtestamente” omfattar nio sidor med korrekt utformad juridisk text, i vilket du ska skriva alla dina önskemål.

”Min Vårdvilja” är ett vård- och omsorgstestamente för en enskild person, att fylla i, kopiera, låta vidimera och sända till aktuella vårdgivare.

2.) En vägledning för att fylla i ”Min Vårdvilja”, och denna består av en detaljerad beskrivning på sju sidor med exakta instruktioner som på ett mycket enkelt och pedagogiskt språk som beskriver hur du fyller i ”Min Vårdvilja”.

3.) Vårdviljans följebrev, som också ska skickas med till dina aktuella vårdgivare.

Priset är en engångskostnad och det är en investering som både du, dina anhöriga och din framtida vårdpersonal kommer att ha stor nytta av under resten av ditt liv!

Leveransen sker helt fraktfritt, dvs att vi bjuder på fraktkostnaden.

Vi erbjuder fyra olika betalningsalternativ:

Bankgiro

Swish

Faktura

Eller delbetalning via Klarna

För mer information  – Kontakta oss idag!

Vi har generösa öppettider så att DU kan nå oss när DU har tid.
Enklast är att mejla: info@akutjuridik.se dygnet runt.

(Alternativt)  

Telefon: 0418 – 236 70  Mobil: 0760 – 44 61 24

Du kan således mycket enkelt kontakta oss via telefon eller genom vårt e-postformulär (dygnet runt), ”klicka” bara här för att komma till kontaktsidan. Varmt välkommen!

Se gärna även på vår  Annonssatsning/Videoreklam som vi har kontinuerligt och regelbundet varje månad på Youtubekanalen Sveriges Forum.